Category Archives: Cận thị

Cận thị ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống?

Tình trạng Cận thị học đường

Hiện nay, tình trạng người bị cận thị đang ngày càng gia tăng. Không chỉ gia tăng ở độ tuổi trẻ em mà ở người lớn người già tật cận thị đều tăng nhanh trong thời đại công nghệ 4.0. Tình trạng cận thị hiện nay Khi thời gian làm việc của mắt với các […]