Category Archives: Tin tức

SỨC KHỎE LÀ VỐN QUÝ NHẤT CỦA CON NGƯỜI

Hội thảo khoa học về tiến bộ mới trong điều trị các bệnh về gan mật tụy

Trong cõi đời này, không có gì quan trọng cho bạn bằng chính con người bạn.Một thân thể không bệnh, một tâm hồn ko loạn đó là chân hạnh phúc của con người. Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất đó […]